Project

IMPALA

The IMPALA project is an EU funded project, through the EDCTP instrument, with the aim to develop an algorithm enhanced monitoring system for hospitalized children in Africa.

 

Ons doel is de herkenning van kritieke aandoeningen in een vroeg stadium te verbeteren, waardoor vroegtijdige en doeltreffende interventies mogelijk worden en de kindersterfte daalt.

Waarom doen we dit?

Over het project

Toezicht

Bij gehospitaliseerde kinderen is het van essentieel belang de gezondheidstoestand van de patiënten te controleren om verslechtering te ontdekken en complicaties te voorkomen en te behandelen.

In ziekenhuizen met weinig middelen kunnen kleine maar belangrijke veranderingen in de gezondheidstoestand van een kind, zoals hartslag, bloeddruk en ademhalingstoestand, onopgemerkt blijven door personeelsgebrek en het ontbreken van geschikte bewakingsapparatuur.

Vaak wordt de kans gemist om in te grijpen en te voorkomen dat kinderen aan complicaties overlijden.

IMPALA lost dit probleem op.

Goal

De partners van het IMPALA-project werken samen om het duizelingwekkende aantal vermijdbare kindersterfgevallen te verminderen.

 

Dit interdisciplinaire project zal een stevige, gebruiksvriendelijke, betaalbare, hoogtechnologische monitor ontwikkelen die kan worden geïmplementeerd in settings met beperkte middelen en capaciteit.

 

We zullen gezondheidswerkers in staat stellen om in geval van kritieke ziekte vroegtijdig te herkennen en in te grijpen door voorspellende algoritmen te ontwikkelen en te integreren die klinische achteruitgang voorspellen. Omdat dit automatisch zal gebeuren, zal er minder behoefte zijn aan uitgebreide training.

 

We schatten dat ons systeem tot 1 miljoen kinderlevens per jaar kan redden.

Who do we work with?

Partners

Mensen uit het veld

Getuigenissen

Ik geloof dat veel dingen beter ontworpen kunnen worden, vooral in ziekenhuizen en medische plaatsen, ze zijn niet gebruiksvriendelijk of effectief, en met technologie kun je veel meer bereiken. Dit is een visie die ik deel met GOAL 3

Rachel Loop

Hoofd Kwaliteit