Het is tijd voor verandering.

GOAL 3: gezondheidswerkers in staat stellen en toerusten met duurzame en gemakkelijk te gebruiken medische technologie op plaatsen waar die het meest nodig is. 

Ons doel is de toegang tot zorg te verbeteren voor 100 miljoen mensen in 2030.

We All Health.

Probleem

Elk jaar sterven miljoenen volwassenen en kinderen omdat ze geen adequate zorg krijgen. Vooral artsen en verpleegkundigen in ontwikkelingslanden zijn niet in staat hun patiënten op tijd te helpen, omdat zij niet over de nodige mensen, opleiding en apparatuur beschikken. Er zijn innovatieve instrumenten nodig om deze problemen aan te pakken.

Vision

Wij geloven in eerlijke en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen en we weten dat gezondheidswerkers de sleutel zijn om dat te bereiken. Daarom is onze missie: "Gezondheidswerkers in staat stellen en machtigen op plaatsen waar dat het hardst nodig is." Op deze manier willen we de toegang tot zorg verbeteren voor 100 miljoen mensen in 2030

Oplossing

Om dit te bereiken, ontwikkelen we het IMPALA patiëntbewakingssysteem. Een slim, datagestuurd monitoringsysteem waarmee gezondheidswerkers sneller en adequater kritieke ziektes bij pasgeborenen kunnen diagnosticeren. Hierdoor kunnen de gezondheidswerkers betere zorg verlenen, waardoor de gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden zal verbeteren.

Toekomstige mijlpalen

Het stappenplan van GOAL 3 om toe te groeien naar een platform is onderverdeeld in drie mijlpalen. De eerste stap is een betaalbaar monitoringsysteem. Tot nu toe hebben we een onderzoeksconsortium samengesteld voor het IMPALA-monitoringsysteem met zeer toegewijde experts uit onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en de MedTech-industrie. We zijn ook begonnen met onze eerste pilotstudie en voeren kwalitatief en marktonderzoek uit. Verder hebben we ons systeem met succes gepitcht bij verschillende wedstrijden en bij Dragons Den. De tweede stap is het toevoegen van voorspellende algoritmen om te helpen bij het diagnosticeren van ziekten, waarvoor we zijn begonnen met het verzamelen en analyseren van de eerste dataset. De laatste stap is het creëren van een platform waarop onderzoeksinstituten, MedTech bedrijven en ziekenhuizen content kunnen toevoegen, zoals applicaties en datasets.

Stap 1 - Patiëntbewakingssysteem

Gestart vanuit het master thesis project van oprichter Bart Bierling in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, is de eerste stap het ontwikkelen van een patiënt monitoring systeem dat in eerste instantie gericht is op het meten van de vitale functies van pasgeborenen in low resource settings. Een eenvoudig maar kwalitatief hoogwaardig systeem dat met weinig middelen kan worden gerepareerd, betaalbaar is en eenvoudig te begrijpen.

Stap 2 - Voorspellende algoritmen

Wij ontwikkelen voorspellende algoritmen voor onze bewakingssystemen om artsen te helpen beter te oordelen. Deze algoritmen helpen artsen tijdig in te grijpen wanneer zich ernstige problemen voordoen in de vitale functies van patiënten. Het eerste aandachtspunt is een algoritme dat helpt bij het diagnosticeren van sepsis in een vroeg stadium. Het diagnosticeren van sepsis is cruciaal, voor elk uur dat het eerder wordt gediagnosticeerd stijgt de overlevingskans met 10%!

Stap 3 - Patiëntbewakingsplatform

De derde stap is het product en de diensten om te zetten in een platform waaraan anderen kunnen bijdragen. De primaire contribuanten zouden onderzoeksinstituten zijn die hun eigen algoritmen ontwikkelen en bedrijven die hardware maken die zouden willen aansluiten op de algoritmen die we zullen hebben. Wij geloven dat om goede gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen het nodig is om een coalitie te vormen met veel belanghebbenden die zullen bijdragen aan het platform.

Meewerken aan onze missie

De reis begint hier:

Het probleem in cijfers

0

Elk jaar sterven kinderen voor hun 5e verjaardag aan infecties als gevolg van sepsis, terwijl behandeling beschikbaar is

0
procent van de medische apparatuur niet functioneert volgens de Wereldgezondheidsorganisatie

Wil je bijdragen?